Aktualności >> Aktualności

Aktualności

wrz 1, 2018

14 września PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO


Po długich poszukiwaniach

W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania  chrześcijan trwające prawie 300 lat.

Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena,   kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.

Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 326 r. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis).

Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Świętego Krzyża ( Ad Crucem). 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik.

Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września - najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

Krzyż, niegdyś znak najstraszniejszej kary śmierci, jest dla chrześcijanina drzewem życia, tronem, ołtarzem Nowego Przymierza.

Z Chrystusa, który umarł na krzyżu, nowego Adama, zrodził się Kościół.

Krzyż jest znakiem panowania Chrystusa nad tymi, którzy w sakramencie chrztu zostali upodobnieni do Niego w śmierci i chwale.

W tradycji Ojców Kościoła krzyż jest znakiem Syna Człowieczego, który objawi się na końcu czasów.

Święto Podwyższenia Krzyża, które na Wschodzie jest porównywane do Paschy, łączy się z poświęceniem bazylik konstantyńskich wybudowanych na Golgocie i na Grobie Chrystusa.

Od czasów Założyciela pasjoniści obchodzili Święto Podwyższenia Krzyża jako święto najwyższej rangi, zważywszy na jego związek z tytułem Zgromadzenia.

Również obecnie obchodzimy je jako święto będące w sposób szczególny wyrazem naszej duchowości.