Aktualności >> Aktualności

Aktualności

wrz 3, 2018

15 września - M.B. Bolesnej


A Twoją duszę miecz przeniknie

Głównej Patronki

Zgromadzenia Ojców Pasjonistów.

Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 34a. 35).

Tymi słowami prorok Symeon zapowiedział Maryi, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.

Wśród wielu modlitw do Matki Bożej Bolesnej zalecanych przez Kościół Święty i odmawianych w wielu sanktuariach jest Koronka ku czci Jej Siedmiu Boleści. Na Koronce tej rozważa się ziemskie życie i cierpienia Matki Najświętszej:

 

 

1. Boleść - Proroctwo Symeona
2. Boleść - Ucieczka do Egiptu
3. Boleść - Zgubienie Pana Jezusa
4. Boleść - Spotkanie na Drodze Krzyżowej
5. Boleść - Trwanie pod Krzyżem
6. Boleść - Piastowanie po zdjęciu z Krzyża  Jezusa.
7. Boleść - Złożenie do Grobu

 

Święto Matki Bożej Bolesnej skłania nas, byśmy przeżywali na nowo zasadniczy moment historii zbawienia i czcili Matkę towarzyszącą Synowi podczas Jego męki i stojącą przy Nim, wywyższonym na krzyżu.

To właśnie na Kalwarii

macierzyństwo Maryi nabiera wymiaru uniwersalnego.

Święto to daje wszystkim synom Zgromadzenia Męki Pańskiej możliwość zgłębiania tajemnicy uczestniczenia w męce Chrystusa z takimi uczuciami, jakich doznawała Maryja, a zarazem przeży­wania jej na nowo zgodnie z duchem Założyciela.

On to w swojej duchowości i w pracy apostolskiej ściśle łączył boleści Maryi i mękę Chrystusa, jak morze, które łączy się z oceanem.

Dlatego 38. Kapituła Generalna w roku 1964, uznając stałą tradycję i pragnienie wszystkich zakonników, wydała jednomyślnie dekret ogłaszający Matkę Bożą Bolesną główną patronką Zgromadzenia.

Paweł VI listem apostolskim z 8 marca 1973 roku potwierdził to i oficjalnie ogłosił, że Najświętsza Maryja Panna Bolesna jest Główną Patronką Zgromadzenia Męki Pańskiej.