"Bernardynki"

Bernardynki Rawskie, czyli piknik rodzinny przybliżający postać sł. Bożego O. Bernarda Kryszkiewicza, patrona rawskiego szczepu Skautów Europy  więcej