Bł. Lorenzo Salvi (1782 -1856)

Urodził się w Rzymie w 1782 r. Mając 19 lat wstąpił do Pasjonistów, przyjmując imię Wawrzyniec Maria.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1802 r. i poświęcił się nauce, kontemplacji i kaznodziejstwu.

Krzewił nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Opublikował 4-tomowe dzieło pt. "Dusza rozmiłowana w Dzieciątku Jezus".

Do czterech publicznych ślubów, jakie składają Pasjoniści, dodał swój prywatny ślub, którym zobowiązał się krzewić nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, do Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna.

Zmarł w1856 r. Już za życia był obdarzony mocą czynienia cudów i sławą świętego.

Tę jego świętość potwierdził Jan Paweł II, ogłaszając go błogosławionym w 1989 r.