Chrzest

Sakrament chrztu ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi.

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego.

Ponadto chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, do Kościoła.

Chrzty odbywają się w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13:00.

W lipcu i sierpniu o godz. 11.30.

 

 

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty jednego z rodziców
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa (jeśli nie został zawarty ślub kościelny, to akt związku cywilnego)
  • zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z ich własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności ojca chrzestnego/matki chrzestnej
  • dane personalne rodziców chrzestnych
  • Jeżeli dziecko jest spoza terenu naszej parafii, wymagana jest zgoda Proboszcza parafii miejsca zamieszkania.