Grupy

W parafii ojców pasjonistów w Rawie Mazowieckiej istnieje i rozwija się wiele grup.

Każda z nich ma bardzo ważne miejsce w lokalnej wspólnocie parafialnej i działalności apostolskiej.

D o r o ś l i

1. Kółka Różańcowe

Jest ich w parafii 13, opiekun - O. Jacek Wróblewski - Proboszcz parafii. Spotkania modlitewne wszystkich Kółek odbywają się w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13-tej.

2.Grupa Miłosierdzia Bożego

Grupa spotyka się w kazdy piątek miesiąca o godz. 15-tej, rozważa Mękę Pańską, odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego i uczestniczy w Eucharystii

3.Spotkania Przedmałżeńskie

Prowadzą OO. Pasjoniści. Katechezy odbywają się w każdy wtorek (oprócz wakacji) o godz. 19,10. Przygotowują narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

4. Asysta

Grupa zaangażowana w szczególne celebracje liturgiczne z okazji niektórych uroczystości przy naszym kościele. Liczy około 25 osób. Opiekun - O. Zbigniew Warchoń.

5. Rodzina Matki Pięknej Miłości

Wspólnota osób z Rawy i okolicy należąca do potężnego ruchu modlitewno - apostolskiego działającego w Polskiej Prowincji Ojców Pasjonistów.

Idea ruchu wzięła swój początek z wezwania Ojca Św. Jana Pawła II, aby nie marnowało się cierpienie.

Polski pasjonista, O. Dominik Buszta zapoczątkował ten ruch i został jego pierwszym moderatorem.

Do RMPM stale zgłaszają się ludzie z kraju i zagranicy. Jest to wielkie dzieło, które wnosi optymizm i nadzieję w życie wielu ludzi. Jak bardzo potrzebne świadczy fakt, że należy do niego około 63 tysięcy osób i liczba ta wciąż wzrasta.

Rawska wspólnota RMPM, do której należy ok.100 osób, spotyka się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 8,30, uczestniczy we Mszy św. i specjalnym nabożeństwie do Matki Bożej Pięknej Miłości. Opiekunem RMPM w Rawie Maz. jest o. Łukasz Nawotczyński - Przełożony rawskiego klasztoru pasjonistów.

6. Przy parafii działa Grupa AA. Spotkania w każdy poniedziałek o godz. 19.00

7. Poradnictwo dla osób potrzebujących pomocy prawnej. Patrz zakładka kancelaria.

 

M ł o d z i e ż

1. Zespół młodzieżowy Passio

Grupa muzyczna, wokalno-instrumentalna, pod opieką Anety i Adama Miśkiewiczów. Zespół przygotowuje oprawę muzyczną niedzielnej Mszy św. o godz. 8,30.

2. Harcerze ze Stowarzyszenia Katolickiego Zawisza F.S.E.

Młodzież i dzieci z „Zawiszy" pod opieką swoich Przełożonych działają w rawskich parafiach organizując różne akcje społeczne i charytatywne.

Ich formacja harcerska inspirowana jest Ewangelią i nauką Kościoła. W swojej działalności korzystają z pomocy duszpasterzy.

http://www.rawa.fse.pl/

 

D z i e c i

1. Ministranci

Grupa liturgiczna, ok. 25 chłopców młodszych 20-tu starszych, jak również grupa dorosłych mężczyzn. Opiekun o. Łukasz Nawotczyński - Przełożony rawskiego klasztoru pasjonistów.

2. Schola

Grupa liturgiczna, ok. 20 dziewczynek, ma swój udział w oprawie muzycznej niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci.

Spotkania w niedzielę o godz. 10.30, przed Mszą św. Scholą opiekują się Panie katechetka Aneta Miśkiewicz. 

3. Promyki

Grupa modlitewno-formacyjna, do której należy ok. 20 dzieci. Dzieci z tej grupy współtworzą oprawę liturgiczną niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci, m.in. „małych apostołów". Spotkania w soboty o godz. 9:30.

Opiekunem grupy jest O. Jerzy Chrzanowski.

4. Mała Akademia Mądrości Krzyża

Dwuletnie studium humanistyczno-religijne dla dzieci starszych (11-12 lat), mające charakter formacyjny. Istnieje od 1994 roku.

W zajęciach bierze udział ok. 40 dzieci. Studium kieruje O. Jerzy Chrzanowski. W „MA" prowadzą zajęcia (społecznie): 5 nauczycielek, lekarz,  siostra zakonna i ojciec pasjonista.

Spotkania w blokach semestralnych (w soboty, co 2 tygodnie). Dzieci z „MA" prowadzą przykościelną biblioteczkę „Źródełko" dla dzieci i rodziców. W lipcu działa codziennie letnia edycja, pod nazwą „Mała Akademia Wakacyjna".

 

5. Grupa Małych Form Teatralnych

Dzieci przygotowują każdego roku kilka przedstawień i programów słowno-muzycznych. Grupa liczy ok. 20 osób. Opiekun - O. Jerzy Chrzanowski.

6.Scena Wartości

Działa od 2004 roku. Przedsięwzięcie duszpasterskie, które ma charakter kulturotwórczy.

Scena, która znajduje się w budynku nowego klasztoru pasjonistów, umożliwia prezentację małych form teatralnych przez różne grupy oraz przedstawień, przygotowywanych przez zaproszone do współpracy ze „Sceną", szkoły z terenu naszego miasta.Opiekunem Sceny Wartości jest O. Jerzy Chrzanowski.