Mała Akademia

Sobór Watykański II w swej „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim" uczy:

Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód" ( DWCH 1 ).

Mała Akademia - zasady i cele ogólne.

Mała Akademia to projekt mający na celu pomagać dzieciom, młodzieży i rodzinom w odkrywaniu prawdziwych wartości, które pomagają człowiekowi pięknie żyć, że szczególnym uwzględnieniem wartości Ewangelii.

Formacja w Małej Akademii chce czerpać z ogromnego bogactwa religii, kultury, sztuki, literatury oraz każdej wiedzy, która ukazuje prawdziwą godność człowieka realizowaną w przestrzeni prawdy, dobra i piękna.

Mała Akademia - realizacja projektu.

Obecnie przy naszym kościele Mała Akademia realizuje swój projekt poprzez zespół konkretnych działań:

1) Mała Akademia Mądrości Krzyża ( dwuletnie studium humanistyczno-religijne dla dorastającej młodzieży), od 1994 r.

2) Mała Akademia Wakacyjna ( miesięczne półkolonie dla dzieci w lipcu), od 1999 r.

3) Scena Wartości ( scena małych form teatralnych działająca w czasie trwania roku szkolnego ), od 2005 r.

4) Mała Akademia Rodziny (od 2010 r.)