Małżeństwo

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie.

Zgodnie z tradycją liturgii rzymskiej sakrament małżeństwa sprawuje się zasadniczo podczas Mszy świętej. Sprawowanie Eucharystii jest weselną ucztą Kościoła i celebracją naszego zjednoczenia z Bogiem.

Czytana podczas liturgii Ewangelia o godach w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11) ma wymiar eucharystyczny i małżeński zarazem, ukazuje eucharystyczną naturę miłości małżeńskiej.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty;
  • metryka chrztu świętego z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania (metryka nie może być starsza niż trzy miesiące);
  • świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (jeżeli taką narzeczeni ukończyli)
  • jeśli jest to ślub konkordatowy niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego narzeczonego lub narzeczonej o stanie wolnym. Do USC zgłaszają się obydwoje narzeczeni, nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
  • Kursy przedmałżeńskie trwają od września do czerwca. Najbliższe spotkanie 12 września.
  • / obowiązek 10 konferencji / w każdy wtorek, o godz., 19.10 /sala w klasztorze/. 

Poradnia rodzinna dla narzeczonych w ostatnie wtorki miesiąca - godz. 17.20 w klasztorze. (od września do czerwca)