Poradnictwo

Terminy  konsultacji prawnych w klasztorze:
w następujące soboty, godz. od 9.00 

  •  16 czerwca 2018

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W każdy wtorek o godz. 19.10 w klasztorze.  Od września do czerwca.

 

Poradnia rodzinna dla narzeczonych w ostatnie wtorki miesiąca o godz. 17.20. 

Od września do czerwca.

 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 Informacja o miejscach i zakresie bezpłatnej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  

       Jeśli czujesz, że Twoje picie lub zażywanie innych substancji odurzających stało się problemem,

       Jeśli przeszkadza Ci picie lub zażywanie innych substancji przez bliską osobę,

       Jeśli dotyka Cię problem jakiegokolwiek uzależnienia,

       Jeśli spotykasz się z jakąkolwiek formą przemocy w swojej rodzinie,

       Jeśli wyżej wymienione problemy dotykają kogoś z Twoich przyjaciół, znajomych, pracowników

 
SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, TERAPEUTYCZNEJ, PRAWNEJ, DUCHOWEJ

Twoje życie może wyglądać inaczej

Możesz odzyskać wiarę w siebie i lepiej sobie radzić
Masz prawo do ochrony przed przemocą
Możesz pomóc sobie i innym!
 

Oferujemy pomoc specjalistów i wsparcie osób dobrze znających i rozumiejących wyżej wymienione problemy

WYKAZ INSTYTUCJI I MIEJSC GDZIE MOŻESZ SIĘ ZGŁOSIĆ:

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 Urząd Miasta

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

96-200 Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, pokój 15

Przyjmuje - w ostatni czwartek każdego miesiąca

Tel (46) 814 47 11
 

Dyżur Psychologa - w drugi i ostatni czwartek miesiąca

w godz. 17-20, pokój nr 19

Pełnomocnik ds. uzależnień - w dni powszednie w godz. 9 - 16

( Plac Piłsudskiego 4, pokój 14) Teł (46) 814 4711 lub (46) 814 34 57

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie„Szansa"

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tomaszowska 10J Tel (46) 814 29 83

Czynne - od poniedziałku do piątku w godz. 8 -13 i 18 - 22

Spotkania grupy „Ravia" dla osób uzależnionych - wtorek o godz. 18.30

Spotkania grupy dla osób współuzależnionych - piątek godz. 18.30

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Grupa AA „Przebudzenie" działająca przy parafii  pw. N.M.P.

/DUŻY KOŚCIÓŁ/ w Rawie Mazowieckiej

Mitingi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.30

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Grupa AA „Kontra" działająca przy parafii Św. Pawła od Krzyża

w Rawie Mazowieckiej  /MAŁY KOŚCIÓŁEK/

Mitingi odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.30

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Niepodległości 8 Tel. (46) 814 20 65

Czynna:

od poniedziałku do czwartku od godz. 9.40 - 17.40

w piątek od godz. 9.40 - 14.40

Terapia grupowa:

Grupa wstępna - poniedziałek, środa, czwartek od godz.16  - 18

Grupa podstawowa poniedziałek - od godz. 16 - 18

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stowarzyszenie „Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej"

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5/21, Tel. (46) 814 41 09

Punkt konsultacyjny czynny: poniedziałki od 15 do 18; wtorek od 14 do 17;

środa od 11 do 14; czwartek od 16 do 19 ; piątek od 9 do 11.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 5 Tel. (46) 814 46 00

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin"

Świetlica Środowiskowa im. bł. E Bojanowskiego

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Miła 2, Tel. (46) 814 30 12

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11-18

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 22

Tel. (46) 815 46 74 Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Komenda Powiatowa Policji

96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kościuszki 23

Tel. 997 lub 112

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZAPRASZAMY