Św. Karol Houben (1821-1893), spowiednik, kierownik duchowy

Urodził się w Limburgii, prowincji holenderskiej.

Po odbyciu służby wojskowej, gdzie usłyszał po raz pierwszy o Pasjonistach, postanowił wstąpić do zakonu.

Habit przyjął z rąk Dominika Barberi i wtedy też otrzymał imię Karol.

W roku 1852 wyjechał do Anglii, a w 5 lat potem przeniesiony został do Irlandii , na Mount Argus w Dublinie.

Odtąd jako ojciec Charles of Mount Argus ceniony był za doskonałe kierownictwo sumień i życie modlitewne.

Za jego przyczyną dokonywały się także uzdrowienia. Był duszpasterzem ludzi najuboższych, zwłaszcza robotników irlandzkich w Anglii.

Chorował długo , ale nie stronił od umartwień. Także przeżywał stany mistyczne. Zmarł w1893r. Jan Paweł II beatyfikował go w roku 1988. Kanonizował go papież Benedykt XVI w 2007 r. w Rzymie.

Wspomnienie liturgiczne 5 stycznia.