Pasjoniści

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa, popularnie zwane Pasjonistami zostało założone przez włoskiego mistyka św. Pawła od Krzyża 1720 r.

Zakonnicy żyją w braterskiej wspólnocie, "rozważając w sercu" Mękę Chrystusa, którą Założyciel nazywał "największym i niepojętym dziełem Boskiej Miłości", i zobowiązują się specjalnym ślubem do głoszenia światu hańby i chwały krzyża -"najlepszego lekarstwa na zło".

Zgromadzenie liczy obecnie około 3 tys. członków i działa w 55 krajach na wszystkich kontynentach świata.

Do Polski przybyli Pasjoniści w 1923 roku, sprowadzeni przez bpa płockiego Antoniego J. Nowowiejskiego do Przasnysza.

Przasnysz też był do roku 1994 siedzibą polskiej prowincji zgromadzenia, erygowanej w 1958 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.

Obecnie O. Prowincjał rezyduje w Warszawie.

Prowincja liczy około 70 zakonników, pracujących w siedmiu klasztorach w Polsce oraz w nowych fundacjach na Ukrainie (Smotrycz na Podolu) oraz w Czechach (Jaromerice k. Ołomuńca).

Zgromadzenie Męki Pańskiej wydało wielu świętych i błogosławionych. Są oni dla nas wzorem do naśladowania oraz drogowskazem na drodze do własnego uświęcenia.

Zobacz materiał filmowy

http://www.youtube.com/watch?v=A-kM75NZKX0&feature=related


czas 4,36